• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
06. jun 2024. Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2023

U 2023. godini u sektorima industrije korišćeno je 4 267 mil. m3 vode, što je za 7,7% više u odnosu na 2022. godinu.

Od ukupno 4 271 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije, 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,9% površinske vode i 0,7% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.   

 

Оpširnije
Podaci