• A
  • A
  • A
Industrija

Statistika industrije obuhvata oblasti statistike industrijske proizvodnje i statistike prometa u industriji. Podaci iz ovih oblasti koriste se za izradu indikatora kratkoročne statistike kao i za izračunavanje agregata ostvarene proizvodnje, zaliha i realizacije industrijskih proizvoda.