• A
  • A
  • A
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
05. decembar 2023. Indikatori materijalnih tokova, 2022

Domaća potrošnja materijala u 2022. godini iznosila je 146 216 hilj. tona, što je za 10,1% više nego u 2021. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva (45 337 hilj. tona) i nemetalnih minerala (39 103 hilj. tona). Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2022. godini iznosila je 21,9 tone, što je za 2,5 tone više u odnosu na prethodnu godinu.

Оpširnije
Podaci