• A
  • A
  • A
Otpad i opasne hemikalije

Statistika otpada  sadrži podatke o generisanom i tretiranom otpadu prema sektorima ekonomskih delatnosti, a statistika  opasnih hemikalija podatke o potrošnji izabranih hemikalija prema klasama toksičnosti.

 

 

Vesti
Vidi sve
10. jul 2024. Stvoreni i tretirani otpad, 2023

Tokom 2023. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 180,2 miliona tona otpada što predstavlja povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Оpširnije
Podaci