• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
05. april 2024. Račun naknada u oblasti životne sredine, 2022

U 2022. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 241 633,3 mil. dinara, što je za 1% manje nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetske naknade sa 87,2% i naknade u oblasti saobraćaja sa 7,2%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 3,8% odnosno sa 1,7%, respektivno.

Оpširnije