• A
  • A
  • A

Promene kod naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova po godinama

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2023. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2022. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2021. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2020. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2019. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2018. godine.

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2017. godine.  

     Spisak promena kod naseljenih mesta, opština, gradskih opština i gradova tokom 2016. godine.   

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2015. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2014. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2013. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2012. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta  i opština tokom 2011. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta  i opština tokom 2010. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2009. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2008. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2007. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2006. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2005. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta  i opština tokom 2004. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2003. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2002. godine

     Spisak promena kod naseljenih mesta i opština tokom 2001. godine