• A
  • A
  • A
Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, na osnovu Uredbe o utvrđivanju plana zvanične statistike za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 120/17), Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018, koja je finansirana iz pretpristupnih fondova EU, u okviru Nacionalnog programa IPA 2016.

 

Vesti
Vidi sve
18. april 2019. Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018.

Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, Republički zavod za statistiku sproveo je Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018. Finansijska sredstva za sprovođenje ove ankete, u iznosu od 2,59 miliona evra, obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU i iz nacionalnog budžeta. Anketirano je 120 000 poljoprivrednih gazdinstava, čime su prikupljeni podaci o poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima i primenjenim agrotehničkim merama

Оpširnije
Podaci