• A
  • A
  • A
Turizam

Mesečnim istraživanjem o dolascima i noćenjima gostiju obuhvaćene su sve vrste smeštajnih kapaciteta (hoteli, pansioni, moteli, apartmani, kampovi...), čime je, po pravilu, obezbeđena potpuna obuhvatnost. Međutim, izvestan broj turista u objektima u vlasništvu fizičkih lica (privatnim sobama, kućama i stanovima ...) nije obuhvaćen zbog neprijavljivanja gostiju.
Statističkim istraživanjem o turističkim agencijama obuhvaćene su agencije koje imaju sedište u Republici Srbiji i poseduju licencu za obavljanje delatnosti posredovanja u turizmu. 

Obaveštenje

U svim publikacijama Republičkog zavoda za statistiku, od 2022. godine, podaci o turističkom prometu objavljuju se na osnovu statističke obrade podataka preuzetih iz administrativnog izvora, Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

Zaključno sa decembrom 2021. godine, podaci su se prikupljali, obrađivali i objavljivali na osnovu statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u smeštajnim objektima (TU-11).

Promenom izvora podataka, što je neposredno uticalo i na obuhvat, rezultati dobijeni istraživanjem TU-11 (zaključno sa decembrom 2021. godine) i iz administrativnog izvora eTurista (od januara 2022. godine), nisu na svim nivoima apsolutno  uporedivi.

Vesti
Vidi sve
28. jun 2024. Turistički promet, maj 2024.

U Republici Srbiji u maju 2024. godine, u odnosu na maj 2023. godine, broj dolazaka turista veći je za 16,9%, dok je broj noćenja veći za 14,0%.

U maju 2024. godine, u odnosu na maj 2023. godine, broj noćenja domaćih turista veći je za 7,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 23,1%.

Оpširnije
Podaci