• A
  • A
  • A
Izdavačka delatnost i štampa

Podaci o izdavanju neperiodičnih i periodičnih serijskih publikacija, izdatih u zemlji i stavljenih na raspolaganje javnosti,prema najvažnijim bibliografskim obeležjima.

 

Vesti
Vidi sve
14. novembar 2023. Izdavačka delatnost i štampa – Serijske publikacije, 2022

U Republici Srbiji 2022. godine objavljeno je 1 694 serijskih publikacija, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na 2021. godinu.

Od ukupnog broja izdatih serijskih publikacija, 83,5% su časopisi, 11,8% su novine/listovi, 4,7% ostale serijske publikacije.

Оpširnije