• A
  • A
  • A
Regionalni računi

Regionalni računi predstavljaju obračun glavnih makroekonomskih agregata nacionalnih računa po regionima i oblastima (okruzima) i prikazuju njihov doprinos ekonomskom razvoju Republike Srbije. Glavni indikatori regionalnih računa su regionalni bruto domaći proizvod na nivou regiona (NSTJ-2) i regionalna bruto dodata vrednost po oblastima (okruzima) i sektorima delatnosti. Pored navedenog, regionalni računi obuhvataju i regionalnu distribuciju zaposlenosti i investicija u osnovna sredstva, kao i regionalne račune domaćinstava – primarni i raspoloživi dohodak domaćinstava po regionima.

 

Podaci
Pogledajte i ovo
Regionalni računi – dodatne tabele
Regionalni računi – dodatne tabele