• A
  • A
  • A
Inovacije

Podaci o primeni novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima poslovnog subjekta sa okruženjem.

 

Vesti
Vidi sve
01. decembar 2023. Indikatori inovativnih aktivnosti, 2023

Učešće poslovnih subjekata sa najmanje jednom vrstom inovacije iznosi 51,14%. Inovativno je više od  67% velikih poslovnih subjekata, oko 56% srednjih poslovnih subjekata, dok je među malim poslovnim subjektima oko 50% inovativno.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci