• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
28. jun 2024. LJudski resursi u nauci i tehnologiji, 2023.

LJudske resurse u nauci i tehnologiji čine lica starosti 15–74 godine koja ili imaju završeno visoko obrazovanje, ili su zaposlena u oblastima nauke i tehnologije kao istraživači, inženjeri, stručni saradnici ili tehničari. Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u 2023. godini u Republici Srbiji bilo je 1 109 900 lica koja ispunjavaju neki od navedenih uslova, od toga je 55% žena.

Оpširnije
Podaci