• A
  • A
  • A
Obrazovanje odraslih i celoživotno učenje

Podaci o obrazovanju odraslih u formalnom sistemu: broj škola/odeljenja za osnovno obrazovanje odraslih, broj polaznika i završavanje ovih škola; broj polaznika majstorskog-specijalističkog obrazovanja.
Podaci o učešću odraslih u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja i obuka obezbeđuje se Anketom o obrazovanju odraslih koja je deo evropskog statističkog sistema i sprovodi se u petogodišnjoj periodici. 

 

Vesti
Vidi sve
15. april 2022. Kontinuirano stručno usavršavanje/obuke u poslovnim subjektima (KSUO) 2020.

Skoro polovina preduzeća u Republici Srbiji (49,2%) sprovodi neki oblik kontinuiranog stručnog usavršavanja za svoje zaposlene, dok su obuke pohađala 24,8% ukupno zaposlenih u svim preduzećima.

Оpširnije
Podaci