• A
  • A
  • A
Osnovno obrazovanje

Statistika osnovnog obrazovanja prikuplja podatke o redovnom osnovnom obrazovanju: broj matičnih škola i izdvojenih odeljenja, broj odeljenja, nastava na jeziku narodnosti, učenici prema polu, starosti i razredima, učenje stranih jezika, završavanje razreda i škole, odustajanje od školovanja, inkluzija u redovnim školama, nastavno osoblje. Takođe, prikupljaju se podaci o osnovnom obrazovanju u specijalnim školama/odeljenjima i osnovnim umetničkim školama.

Obaveštenje

Od kraja školske 2022/2023. i početka školske 2023/2024. godine, Republički zavod za statistiku preuzima podatke iz registra Jedinstvenog informacionog sistema prosvete – JISP. Podaci za kraj godine predstavljaju stanje na dan 16. avgusta, a za početak stanje na dan 28. novembra 2023. godine. Sve promene u bazi JISP-a posle navedenih datuma nisu obuhvaćene u podacima koje Zavod objavljuje.

 

Vesti
Vidi sve
02. februar 2024. Osnovno obrazovanje - početak 2023/2024. i kraj 2022/2023. školske godine, 2023

Prema podacima sa početka školske 2023/24. godine, u Republici Srbiji osnovno obrazovanje pohađalo je ukupno 508 751 učenika, 500 514 u redovnim školama, 3 179 u specijalnim i 5 058 u školama za obrazovanje odraslih.

Prvi ciklus redovnog osnovnog obrazovanja (1 - 4. razred) pohađalo je 250 399 učenika, dok je drugi ciklus (5 - 8. razred) pohađalo 250 115 učenika. U ovoj školskoj godini u redovne škole upisano je 62 516 prvaka.

Na kraju školske 2022/23. godine u Republici Srbiji nastavu je pohađalo ukupno 503 918 redovnih učenika. Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (4. razred) završio je 62 683 učenika, dok je kompletnu osnovnu školu (8. razred) završilo 62 685 učenika.

 

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci