• A
  • A
  • A
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde .

 

 

Vesti
Vidi sve
05. jul 2024. Upisani studenti, 2023

Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisano 209 825 studenata – od toga 83,7% ili 175 625 studenata upisano je na državnim, a 16,3% ili 34 200 studenata na privatnim fakultetima.

Na državnim akademijama / visokim školama strukovnih studija ukupno je upisano 32 528 studenata, dok su na privatnim visokim školama strukovnih studija upisana 7 273 studenta.

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 38,7% studenata upisalo se na budžet, a 61,3% studenata na samofinansiranje.

Оpširnije
Podaci