• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
12. jul 2024. Maloletni učinioci krivičnih dela, 2023.

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2023. godini je 2 598 i veći je za 8% u odnosu na 2022. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 867) veći je za 15%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 454) takođe je veći, za 20%, u odnosu na prethodnu, 2022. godinu.

Оpširnije
Podaci