• A
  • A
  • A
Punoletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim punoletnim licima (licima koja su u  vreme izvršenja dela imala navršenih 18 godina života), a krivično delo su učinila kao izvršilac, saizvršilac, podstrekač ili pomagač.

 

Vesti
Vidi sve
12. jul 2024. Punoletni učinioci krivičnih dela, 2023.

U Republici Srbiji, u 2023. godini, za 74 504 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 10% manje u odnosu na 2022. godinu. Pravnosnažno je osuđeno 26 919 punoletnih lica, što je za 3% više u odnosu na prethodnu godinu. 

Оpširnije
Podaci