• A
  • A
  • A
Učinioci privrednih prestupa

Podaci o odgovornim i pravnim licima učiniocima privrednih prestupa.

 

Vesti
Vidi sve
28. avgust 2023. Pravna i odgovorna lica – učinioci privrednih prestupa, 2022.

U 2022. godini za učinioce privrednih prestupa broj prijavljenih odgovornih lica manji je za 16% a pravnih lica za 14% u odnosu na 2021. godinu, dok je broj osuđenih odgovornih lica u pravnom licu veći za 38% a pravnih lica za 60%.

Оpširnije
Podaci