• A
  • A
  • A
Prevoz putnika i robe

Statističkim istraživanjima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji se bave prevozom putnika i robe, a registrovani su u delatnosti saobraćaja (drumski, gradski, železnički, rečni, vazdušni i cevovodni saobraćaj, kao i u oblasti pretovara). Podaci se obrađuju kvartalno i godišnje.

Vesti
Vidi sve
28. jun 2024. Ukupan prevoz putnika i robe, 2022. i 2023.

Ukupan broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju u 2023. godini povećan je za 29,6% u odnosu na isti period prethodne godine. U posmatranom periodu, porastao je i unutrašnji prevoz putnika za 6,6%, što je uticalo na rast ukupnog broja prevezenih putnika za 8,6%. Obim rada, izražen u putničkim kilometrima, u 2023. godini porastao je za 26,4%, što je posledica povećanja obima rada u unutrašnjem prevozu putnika za 0,1%, kao i obima rada u međunarodnom prevozu za 46,6%.

Оpširnije
Podaci