• A
  • A
  • A
Telekomunikacije

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, na kvartalnom i godišnjem nivou, obuhvata podatke o pismima, paketima, poštama, utrošenim minutima u mobilnom i fiksnom saobraćaju, broju SMS i MMS poruka.

Podaci