• A
  • A
  • A
Indeksi prosečnih cena spoljne trgovine

Indeksi  jediničnih vrednosti, fizičkog obima i odnosi razmene izračunavaju se sa ciljem da se što realnije sagleda međunarodna trgovina robom Republike Srbije i da se utvrdi rentabilnost međunarodne trgovine robom.  Ovi indikatori imaju veliki analitički značaj i mogu poslužiti kao deflatori u nacionalnim računima. Indeksi se izračunavaju mesečno za ceo period od početka godine u odnosu na isti period prethodne godine i kvartalno po ekonomskim namenama, stepenu obrade proizvoda, sektorima SMTK, delatnostima KD,  u RSD, EUR i USD.