• A
  • A
  • A
Procene stanovništva

Procene stanovništva su zasnovane na rezultatima popisa stanovništva i na rezultatima obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Rezultati procena se izrađuju prema polu, starosti i tipu naselja i publikuju se do nivoa opština. Osim procenama stanovništva sredinom godine, koje predstavljaju prosečan procenjen broj stanovnika u toj godini, raspolaže se podacima  o broju stanovnika početkom posmatrane godine (1. januar) i krajem iste godine (31. decembar).

 

Vesti
Vidi sve
01. jul 2024. Procenjen broj stanovnika, 2023

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2023. godini je 6 623 183 (procene su zasnovane na rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine i rezultatima godišnje statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva). Posmatrano po polu, 51,4% čine žene (3 402 267), a 48,6% muškarci (3 220 916).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci