• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
01. jul 2024. Vitalni događaji, 2023

U Republici Srbiji u 2023. godini broj živorođene dece iznosi 61 052, dok je broj umrlih 97 081 lice. Prirodni priraštaj iznosi -36 029 stanovnika. Broj stanovnika u Republici Srbiji u 2023. godini procenjen je na 6 623 183. 

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele