• A
  • A
  • A
Tablice mortaliteta

Tablice mortaliteta su osnovni demografski alat za analiziranje smrtnosti stanovništva i predstavljaju tabelarni prikaz smrtnosti po starosti i polu. Polazeći od verovatnoće smrti, računaju se biometrijske funkcije: verovatnoća doživljenja, broj živih, očekivano trajanje života i dr. Prema izvoru podataka i postupku izrade, postoje  dve vrste tablica: detaljne i skraćene aproksimativne tablice mortalita. Koriste se za hipoteze o budućem kretanju mortaliteta, za izračunavanje neto stope reprodukcije, ali i u aktuarstvu.

Podaci