• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i stanovništva van radne snage i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Obaveštenje
Dobili ste pismo obaveštenja o sprovođenju Ankete o radnoj snazi 
Vesti
Vidi sve
30. maj 2024. Anketa o radnoj snazi, I kvartal 2024

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u prvom kvartalu 2024. godine broj zaposlenih lica iznosio je 2 871 700, broj nezaposlenih 299 100, dok je broj stanovnika van radne snage iznosio 2 475 700.

U odnosu na isti period prethodne godine, broj zaposlenih lica veći je za 61 600, dok je broj nezaposlenih lica i lica van radne snage manji za 14 500, odnosno za 76 700 respektivno.  Stopa zaposlenosti (50,9%) porasla je za 1,4 procentna poena (p. p.), dok su stopa nezaposlenosti (9,4%) i stopa stanovništva van radne snage (43,8%) opale za 0,6 i 1,2 p. p. respektivno.

U odnosu na četvrti kvartal 2023. godine, porastao je broj zaposlenih i nezaposlenih lica, za 27 500 i 14 400 respektivno, dok je broj stanovnika van radne snage smanjen za 51 800. Stopa zaposlenosti veća je za 0,6 p. p., stopa nezaposlenosti za 0,3 p. p., dok je stopa stanovništva van radne snage manja za 0,9 p. p.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
50,9 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
24,5 %
Stopa stanovništva van radne snage
43,8 %
Podaci