• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
29. april 2024. Registrovana zaposlenost, I kvartal 2024

Ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 2 364 580 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 0,6%, odnosno za 14 833 lica.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Zdravstvena i socijalna zaštita (rast od 13 576 lica), Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 12 524 lica), Informisanje i komunikacije (rast od 4 928 lica) i Građevinarstvo (rast od 4 259 lica).

Оpširnije
Podaci