• A
  • A
  • A
Upotreba IKT - preduzećа

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

 

Vesti
Vidi sve
20. oktobar 2023. Upotreba IKT-a preduzeća, 2023.

U Republici Srbiji 100% preduzeća poseduje internet priključak, veb-sajt poseduje 85,1% preduzeća.
U 2022. godini 28,2% preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Preduzeća koja koriste širokopojasnu internet konekciju
100 %
Mala preduzeća koja poseduju veb-sajt
82,4 %
Preduzeća koja plaćaju usluge klaud servisa putem interneta
37 %
Podaci