• A
  • A
  • A

Otvoreni podaci

Portal otvorenih podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS) omogućava pristup skupovima podataka statističkih indikatora koje objavljuje RZS. Svi podaci koje možete pronaći putem ovog kataloga mogu se besplatno koristiti i ponovo upotrebiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Detaljnije


Otvoreni podaci Ciljeva održivog razvoja

Portal otvorenih podataka Ciljeva održivog razvoja (COR) omogućava pristup skupovima podataka za indikatore COR koje objavljuje RZS. Svi podaci koje možete pronaći putem ovog kataloga mogu se besplatno koristiti i ponovo upotrebiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Detaljnije