• A
  • A
  • A
sajt.png
12.08.2019. -
Pilot Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2019


Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije, u periodu od 15. do 26. avgusta 2019. godine, sprovodi pilot Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Pilot-istraživanje se sprovodi kako bi bili testirani svi instrumenti koji će se koristiti tokom Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2019, koje će biti sprovedeno od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine.

ISTRAŽIVANJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA SRBIJE

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije u 2019. godini predstavlja nacionalno istraživanje koje će Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije sprovesti u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine, u skladu sa međunarodnim standardima (Evropska anketa o zdravlju, treći talas – European Health Interview Survey - EHIS, wave 3).

Istraživanjem će biti obuhvaćeno oko 6 000 slučajno izabranih domaćinstava u Srbiji. Predmet istraživanja biće odraslo stanovništvo starosti petnaest godina i više, kao i deca i omladina uzrasta od pet do četrnaest godina.

Glavni cilj istraživanja zdravlja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka stanovništva, dobije opis zdravstvenog stanja populacije kako na nivou Republike tako i na nivou četiri statistička regiona (Vojvodina, Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija).

U osnovi istraživanja je potreba da se dobiju informacije o tome kako ljudi doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge.

U Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije koristiće se dva načina prikupljanja podataka:

  • intervju „licem u lice” – prikupljanje odgovora na pitanja u toku komunikacije između anketara i ispitanika i
  • samopopunjavanje upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara.

Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja (visina, telesna masa) i merenje krvnog pritiska anketiranih lica.

Ostale vesti