• A
  • A
  • A
Infografika

Infografika (statička i dinamička) se koristi za prikazivanje višedimenzionalnih karakteristika statističkih fenomena iz različitih statističkih oblasti.